Διόπτρα Hensoldt 4×24 | Αμυντικά και Στρατιωτικά Θέματα

0
90

Η διόπτρα αυτή σχεδιάστηκε από τη Γερμανική εταιρία Hensoldt Optische Werke AG (μέλος του ομίλου Zeiss) ειδικά για το τυφέκιο Heckler & Koch G3 με μία βάση συμβατή με τα δεδομένα του ΝΑΤΟ, γνωστή με τον όρο STANAG (δηλαδή Standardization NATO Agreement – Συμφωνία Τυποποίησης ΝΑΤΟ).

Στην παραπάνω φωτογραφία βλέπουμε τη θήκη της διόπτρας, τη STANAG βάση με την ίδια τη διόπτρα προσαρμοσμένη. Στη συνέχεια θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες τόσο για το τεχνικό όσο και για το χρηστικό κομμάτι.

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Αυτά είναι τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά αν και υπάρχουν μικρές αποκλίσεις ανάμεσα στους διαφορετικούς τύπους.

Χώρα Κατασκευής     :   Γερμανία
Τύπος Βάσης               :   STANAG
Μεγέθυνση                  : 4
Διάμετρος Φακού       : 24 χιλιοστά
Μήκος (με καπάκια)  : 22.3 εκατοστά
Πλάτος                          : 5 εκατοστά
Ύψος                             : 4.3 εκατοστά
Βάρος                            : 300 γραμάρια
Οπτική Γωνία              : 5.4°
Προβολή των 1000μ. : 100 μέτρα
1 κλικ αντιστοιχία       : 2.5 εκατοστά στα 100 μέτρα

 

Διαθέσιμοι Τύποι
Σήμερα υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι αυτής της διόπτρας αν και οι πιο δημοφιλείς συνεχίζουν να είναι οι δύο πρώτοι. Θα παρουσιάσουμε τις βασικές διαφορές του κάθε τύπου χωρίς πολλές λεπτομέρειες.

1. ZF 4×24 Model I
Αυτό είναι το λιγότερο διαδεδομένο μοντέλο καθώς αρχικά κυκλοφόρησε με τη βάση SIG 550 η οποία δεν είναι αρκετά εύχρηστη όπως μπορείτε να δείτε και στην παρακάτω φωτογραφία.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της είναι πρώτον ότι έχει μαύρο, μη φωτιζόμενο σταυρόνημα και έχει χακί χρώμα. Δεξιά έχει το κουμπί ρύθμισης της εστίασης και στα αρνητικά της είναι ότι τόσο το κουμπί ρύθμισης παρεκτροπής ανέμου (windage) όπως και το ύψος δεν υποστηρίζουν κλικ.

2. ZF 4×24 Model II
Η επόμενη γενιά είχε τη βάση STANAG όπως φαίνεται στην επόμενη φωτογραφία και μία βασική βελτίωση από το προηγούμενο μοντέλο.

hensoldt4x24_03

Η διαφορα της είναι το διάφανο και φωτιζόμενο σταυρόνημα με το σύστημα φωτισμού να βρίσκεται στα δεξιά. Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες παραμένουν ίδιες. Αυτό είναι και το πιο συνηθισμένο μοντέλο στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

3. ZF 4×24 Model IIΙ ή FERO-Z 24
Το πιο σύγχρονο μοντέλο της διόπτρας αυτής έχει αρκετές βελτιώσεις από τα προηγούμενα δύο μοντέλα καθώς και τη νέα βάση ARMS-5 που βλέπετε στην παρακάτω φωτογραφία.

Αρχικά ο μηχανισμός φωτισμού σταυρονήματος μεταφέρθηκε στα αριστερά, δεύτερον η έκδοση αυτή δεν έχει κουμπί για τη ρύθμιση εστίασης καθώς αυτή η ρύθμιση γίνεται κατά την κατασκευή της. Στη συνέχεια τα κουμπιά ρύθμισης παρεκτροπής ανέμου (windage) και ύψους υποστηρίζουν κλικ και τέλος έχει ελαφρώς μεγαλύτερη διάμετρο στο προσοφθάλμιο.

 

Ρύθμιση Διόπτρας
Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν με το πάνω κουμπί (ρύθμιση ύψους) και το αριστερό (ρύθμιση παρεκτροπής ανέμου).

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία υπάρχουν κάποιες βίδες. Αυτές πρέπει να χαλαρώνουν μόνο για την αρχική ρύθμιση της διόπτρας όταν προσαρμοστεί στο τυφέκιο έτσι ώστε χωρίς περαιτέρω ρυθμίσεις στην επιλεγμένη απόσταση να ρίχνει στο κέντρο του στόχου. Η διαδικασία αρχικής ρύθμισης περιγράφεται από τα ακόλουθα βήματα.

  1. Προσαρμόστε γερά τη διόπτρα στο τυφέκιο.
  2. Χαλαρώστε τις βίδες ώστε ο δίσκος με τα νούμερα να κινείται ανεξάρτητα από το κουμπί ρύθμισης.
  3. Γυρίστε το νούμερο του ύψους στο μηδέν και την παρεκτροπή ανέμου στο ένα.
  4. Σφίξτε τις βίδες που χαλαρώσατε.
  5. Στοχεύστε με τη διόπτρα και ρίξτε σε απόσταση 100 μέτρων.
  6. Χαλαρώστε τις βίδες.
  7. Ρυθμίστε/Διορθώστε το ύψος και την παρεκτροπή ανέμου χωρίς να αλλάξετε τους δίσκους με τα νούμερα.
  8. Σφίξτε τις βίδες που χαλαρώσατε.
  9. Στοχεύστε με τη διόπτρα και ρίξτε σε απόσταση 100 μέτρων για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.

Μετά από μερικές προσπάθειες το όπλο θα πρέπει να ρίχνει εκεί που στοχεύει η διόπτρα χωρίς απόκλιση.

 

Χρήση Σταυρονήματος
Το σταυρόνημα της διόπτρας προσφέρει πολλές δυνατότητες για βολές ακριβείας σε μεγάλες αποστάσεις με σωστό υπολογισμό και ρύθμιση.

Κάθε κάθετη μικρή γραμμή πάνω στις δύο (δεξιά και αριστερά) οριζόντιες γραμμές αντιστοιχεί σε 10 εκατοστά στα 100 μέτρα ή αλλιώς 1 μέτρο στα 1000 μέτρα. Αυτά είναι τα διαστήματα είναι γνωστά στο χώρο των ελεύθερων σκοπευτών ως mil. Οπότε 1 mil αντιστοιχεί σε 1 μέτρο στα 1000 μέτρα.

 

Για τον υπολογισμό της απόστασης χρησιμοποιούμε το διαφορετικό μέγεθος από τις μικρές κάθετες γραμμές. Ενδεικτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω διάγραμμα.

 

Τέλος, για τη ρύθμιση της παρεκτροπής ανέμου αν θεωρήσουμε ότι η αρχική ρύθμιση είναι σωστή και στα 100 μέτρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω τρόπο. Πρώτον, κάθε βήμα στο κουμπί ρύθμισης παρεκτροπής ανέμου ονομάζεται κλικ στο χώρο των σκοπευτών παγκοσμίως οπότε θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την ορολογία. Γενική αρχή για αξιόπιστη ακρίβεια στις βολές με αυτές τις ρυθμίσεις είναι η χρήση των παρακάτω σταθερών.

 

1 κλικ αντιστοιχεί σε 2.5 εκατοστά στα 100 μέτρα

 

Για άνεμο 1-5 μέτρα/δευτερόλεπτο (ή αλλιώς 3.6-18 χλμ/ώρα)
100 μέτρα = 1 κλικ
200 μέτρα = 1 κλικ
300 μέτρα = 1 κλικ
400 μέτρα = 1 κλικ
500 μέτρα = 1 κλικ
600 μέτρα = 2 κλικ

 

Για άνεμο πανω από 5 μέτρα/δευτερόλεπτο (ή αλλιώς 18 χλμ/ώρα)
100 μέτρα = 3 κλικ
200 μέτρα = 3 κλικ
300 μέτρα = 4 κλικ
400 μέτρα = 4 κλικ
500 μέτρα = 6 κλικ
600 μέτρα = 9 κλικ

Source link