ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ: Νέα εποχή για τον ΕΣ και το ΓΕΕΘΑ, οι Ειδικές Δυνάμεις αποκτούν εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης με τη μέθοδο της “παραχώρησης”, υποδομές 9 εκ. ευρώ χωρίς να δώσουμε χρήματα!

0
137

Μοιραστείτε το άρθρο

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) έχουν προχωρήσει στη διακήρυξη διαγωνισμού γύρω από την κατασκευή και λειτουργία εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης (Αεροσήραγγας) και λοιπών περιφερειακών εγκαταστάσεων, με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις Ειδικές Δυνάμεις.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στις 8 Μαΐου στη «Διαύγεια» και έχει προβλεπόμενο προϋπολογισμό για την κατασκευή του εξομοιωτή τα €9 εκατομμύρια. To πλέον ενδιαφέρον όμως είναι πως θα γίνει με ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση για τη σύναψης σύμβασης παραχώρησης έργων κατασκευής και λειτουργίας εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης (αεροσήραγγας).

Το κόστος, θα καλυφθεί όχι από το ΓΕΣ ή το ΓΕΕΘΑ αλλά από Ιδιωτικά Κεφάλαια, χωρίς καμία επιβάρυνση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου. Όπως αναγράφεται, το κόστος θα καλυφθεί είτε με κεφάλαια του ιδιώτη παραχωρησιούχου, ή με τραπεζικό δανεισμό. Ο ΕΣ θα προσφέρει τη γη και τα ακίνητα, ενώ δεν αποκλείεται οι υποδομές να είναι διαθέσιμες και στο κοινό.

Όπως σε όλες τις παραχωρήσεις, υπεύθυνος λειτουργίας και συντήρησης θα είναι ο ιδιώτης, και θα είναι υπεύθυνος να διαθέτει συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας στο ΓΕΣ και το ΓΕΕΘΑ ετησίως. Το πιθανότερο είναι ο ιδιώτης να έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύει μη στρατιωτικούς στις υποδομές αυτές.

Ο εξομοιωτής ελεύθερης πτώσης θα λειτουργήσει στο αεροδρόμιο Μεγάρων θα πρέπει να είναι έτοιμος 12 με 18 μήνες μετά την ενεργοποίηση της σύμβασης.

Όπως αναφέρει το επίσημο έγγραφο, ο εξομοιωτής ελεύθερης πτώσης είναι μια εγκατάσταση μέσα στην οποία αναπτύσσεται ρεύμα αέρος με τη βοήθεια ηλεκτροκινητήρα/-ων, το οποίο εκτοξεύεται με μεγάλη ταχύτητα με κατεύθυνση από το πάτωμα προς την οροφή. Η ταχύτητα του αέρα ποικίλει και ρυθμίζεται, από τον χειριστή της αεροσήρραγας, ενώ εξαρτάται απο την εμπειρία του εκπαιδευόμενου. Ενδεικτικά κάποιος αρχάριος σε στάση «βάτραχου» πετά με 190 Km/h, ενώ ένας αθλητής ΕΛ.Π σε στάση «Head down» πετά με 270 Km/h (92-95% της ισχύος).

Όπως είπαμε και παραπάνω, το έργο απευθύνεται σε στρατιωτικό και (σ.σ. δυνητικά) πολιτικό προσωπικό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας και υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Η διαδικασία υποβολής προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , από την 11 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 έως την 07 Ιουλίου 20, ημέρα Tρίτη και ώρα 15:00.

Στις απαιτήσεις συγκαταλέγονται:

 • Ο εξομοιωτής ελεύθερης πτώσης, πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (τουλάχιστον ΙΙης γενεάς), κλειστού και σταθερού τύπου, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της επόμενης 15ετίας
 • Επιφάνεια πτήσης / πτώσης τουλάχιστον 6 ατόμων δηλ. διαμέτρου τουλάχιστον 14 ποδιών (4,2μ.) Συγκεκριμένα απαιτείται η ταυτόχρονη ύπαρξη 5 εκπαιδευόμενων (θέση πτώσης) και ενός εκπαιδευτή (σε όρθια θέση) οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να κινούνται όρθιοι περιμετρικά εντός του θαλάμου και δεν θα επηρεάζουν το “εμβαδόν πτήσεως”
 • Το ύψος του θορύβου να μην υπερβαίνει τα 120 – 140 dΒΑ στο χώρο εξομοίωσης πτήσης / πτώσης («στήλη πτήσης / πτώση») και τα 90 – 110dΒΑ στον ευρύτερο χώρο (μέχρι 15 μέτρα) του εξομοιωτή πτήσης / πτώσης.
 • Η ταχύτητα του ανέμου στην «στήλη πτήσης / πτώσης» (σήραγγας / θαλάμου), πρέπει να είναι ικανή ώστε να ανυψώνει ταυτόχρονα το σύνολο των αλεξιπτωτιστών (6 άτομα)
 • Συνεχής και ίδιας εντάσεως ροή αέρα σε όλο το εμβαδόν της αεροσήραγγας
 • Να παρέχονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας του προσωπικού και το περιμετρικό πλαίσιο της «στήλης» να είναι από διαφανές υλικό υψηλής αντοχής
 • Να εξασφαλισθεί η ύπαρξη / κατασκευή του συνόλου των απαιτούμενων έργων υποδομής για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και την εν γένει λειτουργία της αεροσήραγγας
 • Η ταχύτητα του ανέμου στην «στήλη πτήσης / πτώσης», πρέπει να είναι:
  1. Ικανή ώστε να ανυψώνει έναν έμπειρο αλεξιπτωτιστή, σε θέση «βατράχου», με πλήρη επιχειρησιακό εξοπλισμό πτώσης (μέγιστο 120 κιλά), φορώντας λεία στολή ελεύθερης πτώσης, σε ύψος τουλάχιστον 7 μέτρα, άνω του επιπέδου του προστατευτικού πλαισίου
  2. Ικανή ώστε να ανυψώνει έναν άπειρο αλεξιπτωτιστή, χωρίς εξοπλισμό πτώσης (μέγιστο 85 έως 90 κιλά) σε ύψος τουλάχιστον 7 μέτρα, άνω του επιπέδου του προστατευτικού πλαισίου
 • Η ταχύτητα του ανέμου δυνατό να ρυθμίζεται από μηδέν χλμ / ώρα στη μέγιστη (300 χλμ/ω), εντός μικρού χρονικού διαστήματος

Στα κύρια χαρακτηριστικά του εν λόγω έργου περιλαμβάνονται:

 • μόνιμη κατασκευή
 • ροή αέρα ομοιόμορφη σε όλο το πλάτος του θαλάμου – σήραγγας
 • εξωτερικά κλειστός χώρος
 • περιορισμένη επικινδυνότητα σε σχέση με την εκτέλεση πραγματικού άλματος ελεύθερης πτώσης
 • η εκπαίδευση δεν εξαρτάται απο τις καιρικές συνθήκες
 • ενδείκνυται για στρατιωτική χρήση (365/24/7)
 • κατάλληλη για αρχική και προκεχωρημένη εκπαίδευση
 • μηδαμινά επίπεδα θορύβου <95dBA (Κατάλληλη για κατοικ. περιοχές)
 • σχετικά υψηλό κόστος κατασκευής – συντήρησης
 • μεγάλος κύκλος ζωής και υψηλό κόστος Κύκλου Ζωής
 • υψηλός ρυθμός απόσβεσης οικονομικής επένδυσης.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» την 13 Ιουλίου 20 και ώρα 15:00.

Μοιραστείτε το άρθρο

Το βρήκαμε στο ptisidiastima.com