ΕΥΠ: Δελτίο Ειδικών Θεμάτων για εκλογές Αλβανίας

0
263

Στις 16 Φεβρουαρίου του 2019 ο πρώην πράκτορας της ΕΥΠ (Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών) από τη Ρόδο, κύριος Εμμανουήλ Α. Χατζησάββας (που τον βλέπετε και στη παρακάτω φωτογραφία) διέρρευσε ένα χαμηλής αξίας δελτίο ειδικών θεμάτων της ΕΥΠ για τις εκλογές της Αλβανίας από το 2013. Να τονίσουμε ότι ήταν πράκτορας και όχι αξιωματικός, εάν δε γνωρίζετε τη διαφορά μελετήστε το άρθρο μας «Κατασκοπεία: Διαφορά πράκτορα και κατασκόπου». Σε αυτό το άρθρο θα μελετήσουμε αυτή τη διαρροή και τι αποκαλύπτει ακούσια μία τέτοια διαρροή.

Πηγή: Dimokratiki.gr

Ο κύριος Ε. Α. Χατζησάββας διέρρευσε αυτό το εσωτερικό έγγραφο ως απάντηση στο μεγάλο αριθμό προσλήψεων που ανακοίνωσε η υπηρεσία. Όπως και άλλοι συνάδελφοι του (περισσότερα στο άρθρο μας «ΕΥΠ: Αλλαγές στο κλιμάκιο Θράκης»), φαίνεται πως ο κύριος Ε. Α. Χατζησάββας θεωρεί ότι πολλοί πόροι της υπηρεσίας αφιερώνονται σε χαμηλής αξιοπιστίας ανοικτές πηγές, δηλαδή μετάφραση του τοπικού τύπου. Έτσι έκανε μία διαρροή με τίτλο «ΝΑ ΓΙΑΤΙ Η ΕΥΠ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ…ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΑΚΟ!!» που δείχνει ένα τέτοιο δελτίο ειδικών θεμάτων από τις 8 Ιανουαρίου του 2013.

Πηγή: Photognomon.blogspot.com

Το δελτίο είναι πρακτικά η μετάφραση μίας δημοσίευσης της αλβανικής ιστοσελίδας Ama-News.al με τίτλο «Η Αριστερά θα καταλάβει 82 βουλευτικές έδρες στις επικείμενες Εκλογές» από τις 31 Μαρτίου του 2013. Πράγματι, μία πολύ χαμηλής αξιοπιστίας πηγή κατά τη προσωπική μας άποψη. Το δελτίο είναι από το ΚΕ.Π.Η.Μ.Ε. της ΕΥΠ και πιο συγκεκριμένα από τη Δ’ Διεύθυνση στην οποία υπάγεται και το Τμήμα Πληροφοριών Ανοικτών Πηγών που κάνει συλλογή OSINT (Open Source Intelligence, Συλλογή Πληροφοριών Ανοικτών Πηγών). Η επίσημη αρμοδιότητα της Δ’ Διεύθυνσης σύμφωνα με το νόμο 3649/2008 είναι η ακόλουθη.


Δ΄ Διεύθυνση: Αρμόδια:

  • Για τη συλλογή πληροφοριών από και με ηλεκτρονικά μέσα και για την ασφάλεια εν γένει των εθνικών επικοινωνιών
  • Για τεχνικής φύσεως θέματα ασφάλειας πληροφοριών και ειδικότερα για την ασφάλεια των εθνικών και των με την ΕΕ επικοινωνιών και των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών
  • Για τη συλλογή, την επεξεργασία δεδομένων και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, καθώς και για την αντιμετώπιση των ηλεκτρονικών επιθέσεων κατά των κρίσιμων υποδομών της χώρας και ειδικότερα κατά των δικτύων επικοινωνιών, εγκαταστάσεων αποθήκευσης πληροφοριών και συστημάτων πληροφορικής


Πηγή: Photognomon.blogspot.com

Πέρα από αυτά, από τη διαρροή βλέπουμε όπως σε όλες τις αντίστοιχες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται κωδικά αναγνωριστικά για τη προστασία των πραγματικών στοιχείων. Για παράδειγμα, διαβάζουμε «Συντονιστής Κέντρου: 3010» καθώς και «Διαχείριση Πληροφοριακών Δελτίων: 3016-15 (αίθουσα)».

Πηγή: Photognomon.blogspot.com

Ίσως όμως το πιο σπουδαίο πρόβλημα τέτοιων διαρροών είναι ότι προσφέρουν στον εχθρό μία εικόνα για τη μορφή των δελτίων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημιουργία πλαστών δελτίων και χρήση τους σε επιχειρήσεις παραπληροφόρησης & προπαγάνδας. Με αυτή τη διαρροή και απλά προγράμματα μπορεί κανείς να βρει τις γραμματοσειρές που χρησιμοποιήθηκαν και να κατασκευάσει πολύ ρεαλιστικά δελτία.

Πηγή: Photognomon.blogspot.com

Κλείνοντας, παραθέτουμε στη συνέχεια ολόκληρο το δελτίο όπως το διέρρευσε ο κύριος Εμμανουήλ Α. Χατζησάββας στα μέσα του Φεβρουαρίου του 2019 για όποιον θέλει να το μελετήσει περαιτέρω.

Πηγή: Photognomon.blogspot.com

Πηγή: Photognomon.blogspot.com

Πηγή: Photognomon.blogspot.com

Πηγή: Photognomon.blogspot.com

Πηγή: Photognomon.blogspot.com

Source link