ΕΥΠ: Πληρωμές προς Πολιτικούς (1981)

0
90

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου του 2008 η γνωστή ιστοσελίδα διαρροών Wikileaks.org είχε δημοσιεύσει ένα έγγραφο από τη ΚΥΠ (Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών), τον πρόγονο της σημερινής ΕΥΠ (Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών), που έχει μεγάλο ενδιαφέρον παρότι σχετικά παλιό έγγραφο. Αυτό θα δούμε σε αυτό το άρθρο.

Πηγή: GreekAmericanNewsAgency.com
Πηγή: GreekAmericanNewsAgency.com

Όπως διαβάζουμε στο επίσημο άρθρο της ιστοσελίδας Wikileaks.org το οποίο μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο, το έγγραφο αυτό έχει αποχαρακτηριστεί από την Ελληνική κυβέρνηση αλλά δεν υπήρχε πουθενά διαθέσιμο στο διαδίκτυο και η πρόσβαση σε αυτό ήταν σχετικά δύσκολη. Για τους ίδιους λόγους, μοιραζόμαστε και εμείς από εδώ το έγγραφο αυτό το οποίο μπορείτε να το βρείτε και γραμμένο ως κείμενο ακριβώς παρακάτω. Δε θα σχολιάσουμε το περιεχόμενο του ώστε να μην επηρεάσουμε τη γνώμη των αναγνωστών μας.

Πηγή: Wikileaks.org
Πηγή: Wikileaks.org


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
(Διά χρήσιν εσωτερικήν)

ΕΠΕΙΓΟΝ
Α Ελ 2 ΑΑΑ 1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ Β’/ ΤΜ IV
ΤΗΛ ΕΣΩΤ: 154
Φ140/74/Σ105/935
ΑΘΗΝΑΙ 28 ΔΕΚ 1981

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ / ΚΥΠ
ΚΟΙΝ: ΚΥΠ / ΚΛΑΔΟΣ Β’ / ΤΜ IV

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΣΧΕΤ: (α) ΚΟΙΝ. ΑΠΟΦ. ΥΠ. ΟΙΚΟΝ. – ΥΠ. ΠΡ/ΔΡΙΑΣ 29/91 ΑΠ
(β) Φ144/15/Σ4/9001/5-4-1981/ΚΥΠ/ΚΛΑΔΟΣ Β’ ΑΑΠ

Διαβιβάζεται ως έπεται ονομαστικός κατάλογος δια την συνέχισιν της μισθοδοσίας κατά το Α’ εξάμηνο του 1982 (1/1/1982-30/6/1982) των αναγκαιούντων εκτάκτων συνεργατών του κλάδου.

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ/ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ
1. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ω IV-17 52.000 δρχ.
2. ΝΙΚΟΛΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Β IV-3 52.000-//-
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β IV-11 52.000-//-
4. ΔΑΚΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 36 Β 81 92.000-//-
5. ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0413 Α 200.000-//-
6. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2574 Λ 120.000-//-
7. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Β.IV-21 52.000-//-
8. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 1329 Δ 180.000-//-
9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32 Ν 23 92.000-//-
10. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΥΑΝΑΞ 2649 Κ 120.000-//-

Το παρόν καθίσταται αδιαβάθμητον εν έτος μετά την έκδοσιν του.

-O-
ΚΛΑΔΑΡΧΗΣ
ΑΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΞΧΟΣ (ΠΒ)


Source link