Κατασκοπεία: Μέθοδος SADR | Αμυντικά και Στρατιωτικά Θέματα

0
173

Η στρατολόγηση πρακτόρων είναι μία από τις πιο απαιτητικές αλλά και σημαντικές αποστολές για κάθε υπηρεσία πληροφοριών. Εδώ θα δούμε τη μέθοδο SADR που χρησιμοποιείται ως ακρωνύμιο εκπαιδεύσεως στη γνωστή αμερικανική υπηρεσία CIA (Central Intelligence Agency, Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών) τα τελευταία χρόνια. Εάν δεν έχετε καμία γνώση επί του θέματος θα σας προτείναμε να μελετήσετε και τα άρθρα μας «Κατασκοπεία: Στρατολόγηση MICE» και «Supo: Διαδικασία Στρατολόγησης Πρακτόρων».

Πηγή: TechCrunch.com

Στη λεγόμενη φάρμα, ή πιο σωστά AFETA (Armed Forces Experimental Training Activity, Πειραματικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Ενόπλων Δυνάμεων) της CIA οι νέοι αξιωματικοί πληροφοριών διδάσκονται τη μέθοδο SADR. Το SADR είναι ένα ακρωνύμιο που βοηθά τους εκπαιδευόμενους να θυμούνται την αποστολή τους. Το SADR βγαίνει από τα αρχικά των Αγγλικών λέξεων «Spot, Assess, Develop, Recruit» (Εντοπισμός, Αξιολόγηση, Ανάπτυξη, Στρατολόγηση) και περιγράφει τη βασική αποστολή κάθε αξιωματικού πληροφοριών της υπηρεσίας. Ας δούμε τι ακριβώς είναι το κάθε ένα από αυτά τα στάδια.

Πηγή: KingOfWallpapers.com

 • Spot (Εντοπισμός)
  Το πρώτο είναι αξιωματικός να εντοπίσει ποιοι είναι εκείνοι που έχουν άμεση ή έμμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται η υπηρεσία. Έπειτα γίνεται λεπτομερή καταγραφή τους καθώς και των διαθέσιμων στοιχείων τους.
 • Assess (Αξιολόγηση)
  Στη δεύτερη φάση, ο αξιωματικός πληροφοριών μελετάει όλα τα στοιχεία από το προηγούμενο στάδιο ώστε να καταλήξει ποιοι είναι καταλληλότεροι για να γίνουν πράκτορες της υπηρεσίας. Εδώ παίζει σημαντικό ρόλο και το MICE που είχαμε δει σε προηγούμενο άρθρο μας.
 • Develop (Ανάπτυξη)
  Αυτή είναι η τρίτη και πιο χρονοβόρα διαδικασία καθώς μπορεί να διαρκέσει από μερικές εβδομάδες έως και αρκετά χρόνια. Σε αυτή τη διαδικασία οι αξιωματικοί πληροφοριών δημιουργούν μία φαινομενικά αθώα σχέση με τους υποψήφιους προς στρατολόγηση. Ο όρος «ανάπτυξη» αναφέρεται στην ανάπτυξη της σχέσης και το κτίσιμο εμπιστοσύνης και συμπάθειας ανάμεσα στον υποψήφιο και τα στελέχη της υπηρεσίας.
 • Recruit (Στρατολόγηση)
  Όταν θεωρηθεί ότι ο υποψήφιος έχει «ρίξει την άμυνα του» και υπάρχει ισχυρή σχέση, τότε γίνεται η απόπειρα στρατολόγησης. Κατά κανόνα αρχικά είναι κάτι μικρής αξίας και ρίσκου και σταδιακά γίνεται κλιμάκωση στις πιο σημαντικές για την υπηρεσία πληροφορίες.

Η διαδικασία SADR διδάσκεται μέχρι και σήμερα στη CIA και ασφαλώς το κάθε στάδιο απαιτεί πολλές γνώσεις και εμπειρίες σε διάφορους τομείς της κατασκοπείας. Βεβαίως, η πιο επικίνδυνη φάση είναι η στρατολόγηση καθώς αυτή θα κρίνει την επιτυχία της διαδικασίας.

Source link