Κρίσεις 2019: Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματάρχες Σωμάτων – ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

0
83

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ

Κρίσεις 2019: Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματάρχες Σωμάτων – ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

 

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Σωμάτων Στρατού Ξηράς, έτους 2019, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 43/Σ. 3 /2019 απόφασή του:

Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Κουκουσίδη Σταματίου του Γεωργίου ΑΜ:46900
(2) Τεχνικού Καλαματιανού Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου ΑΜ:48033
(3) Τεχνικού Καλαϊτζίδη Στυλιανού του Κωνσταντίνου ΑΜ:48042
(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπλαούρα Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:47449
(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Χρυσακόπουλου Αθανασίου του Χρήστου ΑΜ:47453
(6) Υλικού Πολέμου Σαλωνίδη Θεοφύλακτου του Ιωάννη ΑΜ:48038
(7) Υλικού Πολέμου Περρή Αρίστου του Παναγιώτη ΑΜ:48041
(8) Υγειονομικού Ιατρών Νταούλη Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:46471
(9) Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκα Χαραλάμπους του Κωνσταντίνου ΑΜ:46509
(10) Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:46510
(11) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ζούκατα Ιωάννη του Σπυρίδωνα ΑΜ:46077
(12) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χρυσοσπάθη Στεφανίας του Δημητρίου ΑΜ:46004
(13) Οικονομικού Τζιτζίκου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:46082

Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Κατσουλάρη Δημητρίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:47463
(2) Τεχνικού Μαυράκη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:48037
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Λαζαρίδη Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:46883
(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Κίσσα Νικολάου του Αλεξάνδρου ΑΜ:47448
(5) Υγειονομικού Ιατρών Καλπάκου Διονυσίου του Θεοδώρου ΑΜ:46074
(6) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γκρικίδου Ελένης του Χρήστου ΑΜ:45319
(7) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σκαρμαλιωράκη Γεωργίας του Νικολάου ΑΜ:46000
(8) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αυγουστίδου Μιχαέλας-Ελένης του Φωτίου ΑΜ:46001

Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχοι οι παρακάτω Συνταγματάρχες Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

α. Τεχνικού Κουκουσίδης Σταμάτιος του Γεωργίου ΑΜ:46900
β. Τεχνικού Καλαματιανός Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου ΑΜ:48033
γ. Τεχνικού Καλαϊτζίδης Στυλιανός του Κωνσταντίνου ΑΜ:48042
δ. Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπλαούρας Αθανάσιος του Ιωάννη ΑΜ:47449
ε. Εφοδιασμού Μεταφορών Χρυσακόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου ΑΜ:47453
στ. Υλικού Πολέμου Σαλωνίδης Θεοφύλακτος του Ιωάννη ΑΜ:48038
ζ. Υλικού Πολέμου Περρής Αρίστος του Παναγιώτη ΑΜ:48041
η. Υγειονομικού Ιατρών Νταούλης Νικόλαος του Βασιλείου ΑΜ:46471
θ. Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκας Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου ΑΜ:46509
ι. Υγειονομικού Ιατρών Κασίμος Δημήτριος του Γεωργίου ΑΜ:46510
ια. Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ζούκατας Ιωάννης του Σπυρίδωνα ΑΜ:46077
ιβ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χρυσοσπάθη Στεφανία του Δημητρίου ΑΜ:46004
ιγ. Οικονομικού Τζιτζίκος Σπυρίδων του Κωνσταντίνου ΑΜ:46082

Source link