Μαύρη Πυρίτιδα | Αμυντικά και Στρατιωτικά Θέματα

0
536

Αυτό είναι το γνωστό μας μπαρούτι. Η ιστορία του είναι άγνωστη αν και ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι πρέπει να προέρχεται από την Κίνα. Η χρήση του είναι πολύ διαδεδομένη σε ένα τεράστιο εύρος από εφαρμογές. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τη δομή του αλλά και τη χρήση τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.

mayri_pyritida_01

Πιο συχνά το συναντάμε σε πυρομαχικά αλλά και στα βραδύκαυστα φυτίλια που είναι βασικό υλικό στην απλή πυροδότηση εκρηκτικών υλών.

 

Εισαγωγή
Από το ξεκίνημα το πυροβόλων όπλων η μαύρη πυρίτιδα ήταν το βασικό προωθητικό βλημάτων. Από τότε έχουν γίνει αμέτρητες μικρές παραλλαγές της αρχικής μαύρης πυρίτιδας για πιο γρήγορη ή πιο αργή καύση αλλά η βασική δομή της παραμένει ίδια.

mayri_pyritida_02

Αυτό δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και έτσι συνεχίζουμε να συναντάμε τη μαύρη πυρίτιδα σε αμέτρητες εφαρμογές, κυρίως ως προωθητική εκρηκτική ύλη.

 

Δομή της Μαύρης Πυρίτιδας
Η μαύρη πυρίτιδα αποτελείται κυρίως από άνθρακα, νάτριο και θείο και έχει σκούρο μαύρο χρώμα με δομή κόκκων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω υπάρχουν πολλές διαφορετικές παραλλαγές σήμερα. Είναι εντυπωσιακά σταθερό εκρηκτικό που δεν μπορεί εύκολα να αναφλεχθεί και έχει πολύ μικρή ταχύτητα έκρηξης αλλά και συντελεστή αποτελεσματικότητας που το κάνουν πολύ ασφαλές για δεκάδες διαφορετικές χρήσεις.

mayri_pyritida_03

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εκρηκτικές Ύλες                                                   : Μαύρη Πυρίτιδα
Ταχύτητα Έκρηξης                                               : 400 m/s (1300 ft/s)
Συντελεστής Σχετικής Αποτελεσματικότητας : 0.55 RE
Αδιαβροχοποίηση                                                 : Ελάχιστη
Τοξικές Αναθυμιάσεις                                          : Επικίνδυνες

 

Πλεονεκτήματα
Αν θα έπρεπε να κατονομάσουμε τρία σημαντικά πλεονεκτήματα της μαύρης πυρίτιδας αυτά θα ήταν:

  • Ευκολία παρασκευής. Λόγω της πολύ απλής δομής του η παρασκευή του είναι πολύ εύκολη και απλή χωρίς να απαιτεί πολύ εξειδικευμένες γνώσεις.
  • Χαμηλή επικινδυνότητα. Είναι πολύ σταθερό και δοκιμασμένο εκατοντάδες χρόνια. Έτσι γνωρίζουμε πολύ καλά τι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και πως μπορούμε να τα αποτρέψουμε.
  • Διαθεσιμότητα. Καθώς υπάρχει σχεδόν σε οποιοδήποτε βλήμα ως προωθητικό μπορούμε εύκολα να το αφαιρέσουμε για την κατασκευή άλλων εκρηκτικών.

 

Μειονεκτήματα
Αντίστοιχα, τα τρία μεγαλύτερα μειονεκτήματα του είναι:

  • Χαμηλή ισχύς. Είναι μία πολύ χαμηλής ισχύος εκρηκτική ύλη και για αυτό το λόγο έχει πολύ περιορισμένα αντικείμενα στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
  • Τοξικές αναθυμιάσεις. Κατά την καύση της παράγει τόσο τοξικές αναθυμιάσεις όσο και πολύ έντονο λευκό καπνό. Ανάλογα την περίπτωση και τα δύο μπορεί να είναι πολύ μεγάλα μειονεκτήματα.
  • Αδιαβροχοποιηση. Δυστυχώς είναι μία υδροσκοπική εκρηκτική ύλη που μπορεί ακόμα και να εξουδετερωθεί με την ύπαρξη αρκετής υγρασίας.

 

Χρήσεις
Στο βιομηχανικό χώρο τη συναντάμε σε γομώσεις για λατομεία αλλά στη στρατιωτική χρήση είναι αρκετά περιορισμένη με μόλις δύο βασικές χρήσεις. Προωθητικό πυρομαχικών και βραδύκαυστα φυτίλια. Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε αριστερά μαύρη πυρίτιδα ως προωθητικό της σφαίρας και δεξία ένα βραδύκαυστο φυτίλι.

mayri_pyritida_04

 

Βασική Χρήση
Λόγω της μη τυποποιημένης μορφής του δεν υπάρχει κάτι σε αυτή την παράγραφο.

Source link