Το ΓΕΣ δρομολογεί την αγορά φορητών καταδεικτών στόχων

0
12

Μοιραστείτε το άρθρο

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια καταδεικτών στόχων (IR POINTER)».

Με βάση το σχετικό έγγραφο που αναρτήθηκε την Παρασκευή στη «Διαύγεια», το υποπρόγραμμα «προμήθεια καταδεικτών στόχων (IR POINTER) αφορά την απόκτηση συνολικά 60 μονάδων σε 2 χρόνια, με εκτιμώμενο κόστος €428.000 άνευ ΦΠΑ ή €530.720 με ΦΠΑ 24%. Το 1ο έτος προγραμματίζεται η αγορά 30 μονάδων και το 2ο έτος θα ακολουθήσει η προμήθεια ισάριθμης ποσότητας.

Η NSPA υπογράφει 5ετές συμβόλαιο για στολές και υλικά με ελληνικό ενδιαφέρον

Τα υλικά πρέπει να παραδοθούν μέσα σε 60 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης της συναφθείσας Συμφωνίας Πλαίσιο και το πιο πιθανό προορίζονται για την κάλυψη αναγκών των Ειδικών Δυνάμεων. Η κατάθεση δικαιολογητικών πρέπει να γίνει μέχρι τις 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 14.00, ενώ η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά, θα διενεργηθεί στις 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 10 το πρωί.

Μοιραστείτε το άρθρο

Το βρήκαμε στο ptisidiastima.com